Úvod

Pokyny a zásady k ochraně zdraví

 
Aktuality Zahájení školního roku Pokyny a zásady k ochraně zdraví
 

 

Základní umělecká škola Kostka

 

Pokyny a zásady k ochraně zdraví

 

Pro rodiče – zákonné zástupce

 

·         Rodiče, zákonní zástupci, či jiný doprovod žáků mají vstup do budovy školy POVOLEN

 

·         Prosíme, abyste svůj pobyt v budově školy omezili na dobu nejnutnější k doprovodu žáků, nejlépe je doprovodit je jen k hlavnímu vchodu do budovy

 

·         Žáky přivádějte na čas výuky a ihned po ukončení si je vyzvedněte, aby nedocházelo ke zbytečnému seskupování dětí na chodbách, v šatnách a před budovou školy

 

·         Komunikaci s učiteli provádějte převážně distanční formou (telefonicky, mailem apod.), omezte osobní kontakt

 

·         Upozorňujeme, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit!

 

Obecné Zásady pro rodiče, žáky, učitele a hosty školy

 

·         Při vstupu do budovy školy si vydezinfikujte ruce (stojany jsou umístěny hned za hlavním vchodem), následně jsou na všech odděleních k dispozici dezinfekce k použití i po přezutí

 

·         Na sociálních zařízeních jsou k dispozici dezinfekční mýdla, dezinfekce rukou, jednorázové papírové ručníky

 

Hygienická pravidla úklidu

 

·         Úklid je prováděn denně dezinfekčními prostředky, během dne jsou dezinfikovány hudební nástroje a pomůcky k výuce

 

·         Učitelé během výuky, či o přestávkách, pravidelně vždy alespoň na 5 minut větrají učebny

 

Škola je vybavena

 

·         U vstupu do budov/oddělení/a na sociálních zařízeních dezinfekčními prostředky k dezinfekci rukou

 

·         Dezinfekčními a čisticími prostředky na podlahy, povrchy a školní potřeby

 

·         Jednorázovými papírovými ručníky

 

·         Bezkontaktními teploměry

 

·         Jednorázovými rouškami

 

Opatření při podezření na onemocnění

 

·         Pokud žák vykazuje známky nemoci, učitel má právo dítě do výuky nepřijmout

 

U žáka nezletilého, pokud vykazuje příznaky nemoci :

 

·         učitel změří žákovi teplotu, poskytne mu jednorázovou roušku

 

·         umístí žáka do izolační místnosti

 

·         informuje rodiče, aby si dítě co nejrychleji vyzvedli

 

·         učitel vyčká na příjezd rodičů

 

·         v případě, že jde o kolektivní výuku, informuje vedení školy, které zajistí dohled nad nemocným žákem

 

U žáka zletilého:

 

·         učitel změří žákovi teplotu, poskytne mu roušku

 

·         informuje rodiče, že žák odchází ze školy (jen v případě, pokud to stav žáka dovolí)

 

·         informuje vedení školy o této události, které učiní další potřebné kroky

 

 

 

Škola v případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 vždy postupuje podle pokynů KHS a dodržuje všechna aktuálně platná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně ministerstvem zdravotnictví či ministerstvem školství.

 

 

 

Ve Vsetíně 31. 8. 2020

 

 

 

Kateřina Bazelová, dipl. um.                                    PaedDr. Karel Kostka, MBA, Ph.D.

 

      zástupkyně ředitele                                                         ředitel školy

 

 

 
Zásady protiepidemiologických opatřeníZásady protiepidemiologických opatření
MŠMT - Ochrana  zdravíMŠMT - Ochrana zdraví
Čestné prohlášeníČestné prohlášení
 
 
 

Přijímací zkoušky   |   Filozofie školy   |   Historie školy   |   Školné   |   Přihlášení do klasifikace   |   Kontakty


   

 

 

 

     

 

 

© 2018 NOWONET media, s.r.o.