Úvod
 

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR

 

MODERÁTOR & REPORTÉR

Novým oborem Vás bude provázet zkušený moderátor LIBOR ČADA

S námi vstoupíte do mediálního světa. Naučíte se komunikovat, prosadit se a nebát se vystoupit před lidmi i kamerou. Výuka je věnována převážně praktickému rozhlasovému moderování a vysílání. 

Obor je určen pro děti od 12 let a máte se na co těšit.

Co tě čeká?

 

 

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

Zlepšuje u dětí řadu dovedností, jako například komunikovat, vnímat, vytvářet, prožívat a sdělovat lidské vztahy a jednání, a to jak orálními, tak psanými formami. Podporuje a rozvíjí umělecké vlohy k divadelní a slovesné činnosti, podněcuje kreativitu, sociální cítění, fantazii, učí koncentraci a sebevyjádření.

Pěstuje u žáků vztah k mateřštině, poezii a literatuře a vychovává z žáků budoucí amatérské a profesionální divadelníky, spisovatele, dramatiky, scénáristy, žurnalisty. Dává předpoklady pro uplatnění v oborech, které vyžadují vysokou míru komunikačních schopností.

Přípravná literárně-dramatická výuka: je organizována pro děti, které dosáhly pěti a šesti let věku. Tyto děti se hravými formami seznamují s tvorbou českých i zahraničních spisovatelů (především básníků). S pomocí učitele, ale i vlastní improvizací, ztvárňují krátké herecké etudy, do kterých mohou promítat vlastní invenci a vlastní představy.

 

 


 

 

Základní umělecká škola Kostka vyhlašuje  přijímací zkoušky do přípravného studia a základního studia I. a II. stupně pro školní rok 2021/2022 do oborů hudební, výtvarný, taneční a literárně-dramatický.

Pro koho je přípravné studium určeno?

Pro děti, které k 1.9. dovrší 5 let je přípravné studium dvouleté nebo od 6 let (přípravné studium jednoleté).

Pro koho je určeno studium I. stupně?

Pro žáky, kteří budou k 1.9. ve věku 7 let a více.

Pro koho je určeno studium II. stupně? 

Pro žáky od 14 let

Co obsahuje přijímací zkouška?

Literárně-dramatický obor: dítě předvede připravenou básničku zpaměti, na které učitel bude hodnotit interpretaci, sebejistotu dítěte, textovou správnost, artikulaci.

 

 

Literárně dramatický obor

Ročník Ročně Kč
Pro všechny ročníky 3 000,-- Kč

 

Příspěvek je třeba uhradit jednorázovou splátkou do 15. 8. aktuálního roku. 

V dalších letech pak vždy do 30. června školního roku předcházejícího školnímu roku, ve kterém bude žák ve studiu pokračovat. 

 

 

 

Podejte si přihlášku

 

 

NAHLED-Leták A5 - Nový obor
NAHLED-Leták A5 - Nový obor2