Úvod
 

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR

 

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

Zlepšuje u dětí řadu dovedností, jako například komunikovat, vnímat, vytvářet, prožívat a sdělovat lidské vztahy a jednání, a to jak orálními, tak psanými formami. Podporuje a rozvíjí umělecké vlohy k divadelní a slovesné činnosti, podněcuje kreativitu, sociální cítění, fantazii, učí koncentraci a sebevyjádření.

Pěstuje u žáků vztah k mateřštině, poezii a literatuře a vychovává z žáků budoucí amatérské a profesionální divadelníky, spisovatele, dramatiky, scénáristy, žurnalisty. Dává předpoklady pro uplatnění v oborech, které vyžadují vysokou míru komunikačních schopností.

Základní umělecká škola Kostka ve spolupráci s herci z Divadla v Lidovém domě otevírají literárně dramatický obor přímo na prknech divadla. Výuka pod uměleckou záštitou PAVLA REJMANA bude probíhat 1x týdně.

Vhodné pro děti od 9 let do 18 let. ( 1 x týdně = blok 3 vyučovacích hodin ) 

 

Přípravná literárně-dramatická výuka: je organizována pro děti, které dosáhly pěti a šesti let věku. Tyto děti se hravými formami seznamují s tvorbou českých i zahraničních spisovatelů (především básníků). S pomocí učitele, ale i vlastní improvizací, ztvárňují krátké herecké etudy, do kterých mohou promítat vlastní invenci a vlastní představy.

 

 


 

Základní umělecká škola Kostka vyhlašuje  přijímací zkoušky do přípravného studia a základního studia I. a II. stupně pro školní rok 2023/2024 do oborů hudební, výtvarný, taneční a literárně-dramatický.

Pro koho je přípravné studium určeno?

Pro děti, které k 1.9. dovrší 5 let je přípravné studium dvouleté nebo od 6 let (přípravné studium jednoleté).

Pro koho je určeno studium I. stupně?

Pro žáky, kteří budou k 1.9. ve věku 7 let a více.

Pro koho je určeno studium II. stupně? 

Pro žáky od 14 let

Co obsahuje přijímací zkouška?

Literárně-dramatický obor: dítě předvede připravenou básničku zpaměti, na které učitel bude hodnotit interpretaci, sebejistotu dítěte, textovou správnost, artikulaci.

 

Literárně dramatický obor

Ročník Ročně Kč
Pro všechny ročníky 3 000,-- Kč

 

Příspěvek je třeba uhradit jednorázovou splátkou do 15. 8. aktuálního roku. 

 

Podejte si přihlášku

 
 

Těšíme
se na vás!

 

facebook   instagram   klasifikace

 

Přijímací zkoušky

Filozofie školy

Historie školy

Školné

Přihlášení do klasifikace

Kontakty

 

 

 

 

OP JAK

       

 

 © 2018 NOWONET media, s.r.o.