Úvod
 

MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ

 

11. ledna 2022

 

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

 

pro Základní umělecké školy se žádná zvláštní mimořádná opatření, ani dokládání testování žáků nevztahují. Je potřeba dodržovat hygienická pravidla a nařízení vlády k ochraně zdraví. 

Žáci jsou pravidelně testováni na základních školách, jen Vás prosíme, pokud je Vaše dítě v karanténě nesmí navštěvovat ani Základní uměleckou školu! Stejně tak, pokud se u dětí objeví respirační onemocnění, neposílejte dítě do výuky ZUŠ.

Prosíme Vás, abyste v prostorách školy dodržovali pravidla dezinfekce rukou a nošení ochrany dýchacích cest.

 

Důležité informace:

- Vstup do budovy školy je třetím osobám je povolen po dobu nejnutnější k předání dětí, či konzultace s pedagogy. Prosíme, abyste se ve škole zbytečně nezdržovali.

- děti do 6 let ochranu ústní mít nemusí, děti do 15 let rouška, od 15 let respirátor

- ve třídách mohou děti ochranu úst odložit


Opatření k pořádání AKCÍ ZUŠ Kostka

Dle nařízení Ministerstva zdravotnictví:

VSTUP diváků na akce školy povolen jen osobám

o   S platným certifikátem o očkování nebo po prodělané nemoci COVID – 19

o   Výjimka pro osoby mladší 12 let

o   Osoby do 12 - 18 let mohou doložit PCR testem ne starším než 72 hodin

o   Další info o výjimkách bod č.15 (v plném znění opatření, viz níže)

 

Další opatření dle nařízení Ministerstva zdravotnictví

o   U vstupu bude k dispozici dezinfekce rukou

o   Po dobu konání akce je nutné, aby diváci měli nasazené respirátory (děti do 6 let nemusí, děti do 15 let roušky)

o   Účinkující při výkonu mohou roušku/respirátor odložit

 

Prosíme, abyste měli připravené QR kódy (v tištění podobě nebo v Tečce) a po celou dobu koncertu měli nasazeny respirátory.

 

 

Děkujeme za pochopení!

 

S pozdravem za kolektiv ZUŠ Kostka, Kateřina Bazelová, zástupkyně ředitele

 

 
Mimořádné-opatření-od-3.-1.-2022Mimořádné-opatření-od-3.-1.-2022