Úvod
 

POKYNY A ZÁSADY K OCHRANĚ ZDRAVÍ

 

Pro rodiče - zákonné zástupce

Distanční výuka

Kolektivní výuka od 24.5.2021

Hygienická pravidla

Hygienická pravidla úklidu

Škola je vybavena

Testování

Zaměstnanci:

Žáci:

Opatření při podezření na onemocnění

U žáků nezletilých:

U žáků zletilých:

Žák s chronickým respiračním onemocněním (např. alergie):

 

Škola v případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 vždy postupuje podle pokynů KHS a dodržuje všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.

 

Ve Vsetíně 23. 5. 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pokyny 24.5.2021Pokyny 24.5.2021