Přijímací zkoušky

 

Základní umělecká škola Kostka vyhlašuje  přijímací zkoušky do přípravného studia a základního studia I. a II. stupně pro školní rok 2018/2019 do oborů hudební, výtvarný, literárně-dramatický a taneční.

Pro koho je přípravné studium určeno?

Pro děti, které k 1. 9. 2018 dovrší 5 let věku je přípravné studium dvouleté. Od dovršení 6 let je přípravné studium jednoleté.

Pro koho je určeno studium I. stupně?

Pro žáky, kteří dosáhnou k 1. 9. 2018 věku 7 let a více.

Pro koho je určeno studium II. stupně? 

Pro žáky od 14 let

Co obsahuje přijímací zkouška?

Hudební obor: zpěv připravené písně; sluchové a rytmické předpoklady zjišťované formou drobných cvičení.

Výtvarný obor: děti předloží 3 - 5 vlastních prací a přímo na místě vytvoří učitelem zadaný výtvarný úkol.

Taneční obor: učitel bude zjišťovat fyzické, pohybové, taneční a rytmické předpoklady. Doporučujeme přinést sportovní oděv.

Literárně-dramatický obor: dítě přednese zpaměti připravenou básničku, učitel bude hodnotit interpretaci, sebejistotu dítěte, textovou správnost, artikulaci apod.

 

Kdy a kde?

Přijímací talentové zkoušky proběhnou ve středu 9. května 2018 a ve středu 13. června 2018 od 15:00 hod. do 17:00 hod. 

Informační email, kdy se máte dostavit Vám odešleme v pondělí 11. června 2018

Hlásit se budou uchazeči v Aule , která se nachází v nové modré budově Střední školy Kostka s. r. o. , Smetanova 266, 755 01  Vsetín. Zájemci, kteří odeslali elektronické přihlášky budou emailem informováni o čase, kdy se mají dostavit.  Elektronickou přihlášku naleznete na našich stránkách. 

(viz. elektronická přihláška). Přihlášky přijímáme do 11. června 2018

U talentových zkoušek bude přítomen ředitel ZUŠ PaedDr. Karel Kostka MBA, Ph.D. , který Vám rád odpoví na Vaše dotazy. 

Těšíme se na Vás.

Tým ZUŠ Kostka 

 

 
 

Přijímací zkoušky   |   Filozofie školy   |   Historie školy   |   Školné   |   Přihlášení do klasifikace   |   Kontakty


   

 

 

 

     

 

 

© 2018 NOWONET media, s.r.o.