Přijímací zkoušky

 

Základní umělecká škola Kostka vyhlašuje přijímací zkoušky do přípravného studia a základního studia I. a II. stupně pro školní rok 2019/2020 do oborů hudební, výtvarný, literárně-dramatický a taneční.

 

Pro koho je přípravné studium určeno?

Pro děti, které k 1. 9. 2019 dovrší 5 let věku je přípravné studium dvouleté. Od dovršení 6 let je přípravné studium jednoleté.

Pro koho je určeno studium I. stupně?

Pro žáky, kteří dosáhnou k 1. 9. 2019 věku 7 let a více.

Pro koho je určeno studium II. stupně? 

Pro žáky od 14 let.


Co obsahuje přijímací zkouška?

Hudební obor: zpěv připravené písně; sluchové a rytmické předpoklady zjišťované formou drobných cvičení.

Výtvarný obor: děti předloží 3 - 5 vlastních prací a přímo na místě vytvoří učitelem zadaný výtvarný úkol.

Taneční obor: učitel bude zjišťovat fyzické, pohybové, taneční a rytmické předpoklady. Doporučujeme přinést sportovní oděv.

Literárně-dramatický obor: dítě přednese zpaměti připravenou básničku, učitel bude hodnotit interpretaci, sebejistotu dítěte, textovou správnost, artikulaci apod.

 

V současné době nabízíme:

Hudební obor: hra na klavír, keyboard, akordeon, housle, zobcové flétny, příčnou flétnu, klarinet, saxofon, cimbál, kytaru, elektrickou kytaru, sólový zpěv klasický, lidový a populární, sborový zpěv.

 

Dle zájmu ze stran uchazečů jsme připraveni rozšířit výuku v oblastech:

Hudební obor: žesťové nástroje, violoncello, kontrabas, bicí nástroje.

 

Kdy a kde?

Přijímací talentové zkoušky proběhnou ve středu a čtvrtek 29. a 30. května 2019 a v úterý 11. června 2019 od 14:00 hod. do 17:00 hod. 

 

Hlásit se uchazeči budou v aule, která se nachází v přízemí nové modré budovy Střední školy Kostka, Smetanova 266, 755 01  Vsetín. Zájemci, kteří odeslali elektronické přihlášky, budou emailem informováni o čase, ve kterém se mají dostavit. 


Přihlášky přijímáme u 1. termínu do 26. května, u 2.termínu do 7. června 2019.

 

U talentových zkoušek bude přítomen ředitel ZUŠ PaedDr. Karel Kostka MBA, Ph.D., který Vám rád odpoví na Vaše dotazy. 

 

Těšíme se na Vás.

 

Tým pedagogů a vedení ZUŠ Kostka ve Vsetíně.

 


Podejte si přihlášku

 

 

 
 

Přijímací zkoušky   |   Filozofie školy   |   Historie školy   |   Školné   |   Přihlášení do klasifikace   |   Kontakty


   

 

 

 

     

 

 

© 2018 NOWONET media, s.r.o.