Školné

 

Podle ustanovení § 123 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších úprav a novelizací a podle § 8 odst. 1 (odst. 2 SPD) vyhlášky MŠMT č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, ředitel školy stanovuje úplatu za vzdělávání (školné) v Základní umělecké škole Kostka pro školní rok 2018/2019 následovně:

 

Hudební obor

Název předmětu

Pololetně Kč

Ročně Kč

Skupinová výuka *

1 500,-

3 000,-

Individuální výuka

1 950,-

3 900,-

 V ceně je již zahrnuta výuka hudební nauky (1 hodina týdně).

 

Výtvarný obor

Ročník

Pololetně Kč

Ročně Kč

Pro všechny ročníky

1 500,-

3 000,-

 

Taneční obor

Ročník

Pololetně Kč

Ročně Kč

Pro všechny ročníky

1 500,-

3 000,-

 

Literárně dramatický obor

Ročník

Pololetně Kč

Ročně Kč

Pro všechny ročníky

1 500,-

3 000,-

 

Příspěvek je třeba uhradit za I. pololetí nejpozději do 15. 09. daného školního roku a za II. pololetí do 15. 02. daného školního roku.