Školné

 

Podle ustanovení § 123 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších úprav a novelizací a podle § 8 odst. 1 (odst. 2 SPD) vyhlášky MŠMT č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, ředitel školy stanovuje úplatu za vzdělávání (školné) v Základní umělecké škole Kostka pro školní rok 2019/2020 následovně:

 

Hudební obor

Název předmětu

Ročně Kč 

 

Skupinová výuka *

3 000,-- Kč 

 

Individuální výuka

3 900,-- Kč 

 

 V ceně je již zahrnuta výuka hudební nauky (1 hodina týdně).

 

Výtvarný obor

Ročník

Ročně Kč 

 

Pro všechny ročníky

3 000,-- Kč 

 

 

Taneční obor

Ročník

Ročně Kč 

 

Pro všechny ročníky

3 000,-- Kč 

 

 

Literárně dramatický obor

Ročník

Ročně Kč 

 

Pro všechny ročníky

3 000,--Kč 

 

 

Příspěvek je třeba uhradit jednorázovou splátkou do 15.08.2019 na školní rok 2019/2020. 

V dalších letech pak vždy do 20. června školního roku předcházejícího školnímu roku, ve kterém bude žák ve studiu pokračovat. 


 

 

 

 
 

Přijímací zkoušky   |   Filozofie školy   |   Historie školy   |   Školné   |   Přihlášení do klasifikace   |   Kontakty


   

 

 

 

     

 

 

© 2018 NOWONET media, s.r.o.