Taneční obor

 

Výuka tance si klade za cíl rozvíjet a zlepšovat u žáků pohybový rozsah, pohybovou koordinaci, ohebnost, uvolnění strnulých partií a správné držení těla. Usiluje o kultivaci pohybu každého žáka a vede k dovednosti využívat pohyb jako způsob vyjadřování svých emocí. Výuka tance koreluje i s hudebním a výtvarným uměním, přispívá k rozvoji rytmiky, kompozice, barevného cítění, hudebnosti apod.

Prohlubováním pohybové kultury podpoří nejenom zdravý tělesný vývoj dětí, ale současně představuje žádoucí způsob smysluplného naplnění volného času. Samozřejmostí je pěstování správných návyků komunikace a společenského chování.

Přípravná taneční výuka: je organizována pro děti, které dosáhly pěti a šesti let věku, jde tedy o období před nástupem do prvního ročníku základního studia. Jejím úkolem je kultivace přirozeného dětského projevu formou hravých cvičení, nácviků a pohybových her.

 

 


 

 

Základní umělecká škola Kostka vyhlašuje  přijímací zkoušky do přípravného studia a základního studia I. a II. stupně pro školní rok 2019/2020 do oborů hudební, výtvarný, taneční a literárně-dramatický.

Pro koho je přípravné studium určeno?

Pro děti, které k 1.9.2019 dovrší 5 let je přípravné studium dvouleté nebo od 6 let (přípravné studium jednoleté).

Pro koho je určeno studium I. stupně?

Pro žáky, kteří budou k 1.9.2019 ve věku 7 let a více.

Pro koho je určeno studium II. stupně? 

Pro žáky od 14 let

Co obsahuje přijímací zkouška?

Taneční obor: učitel bude zjišťovat fyzické, pohybové, taneční a rytmické předpoklady. Doporučujeme přinést sportovní oděv.

 

Ročník

Ročně Kč 

 

Pro všechny ročníky

3 000,-- Kč 

 

 

Příspěvek je třeba uhradit jednorázovou splátkou do 15.08.2019 na školní rok 2019/2020. 

V dalších letech pak vždy do 20. června školního roku předcházejícího školnímu roku, ve kterém bude žák ve studiu pokračovat. 

 

 

Podejte si přihlášku


 
 
 

Přijímací zkoušky   |   Filozofie školy   |   Historie školy   |   Školné   |   Přihlášení do klasifikace   |   Kontakty


   

 

 

 

     

 

 

© 2018 NOWONET media, s.r.o.