Taneční obor

 

Výuka tance si klade za cíl rozvíjet a zlepšovat u žáků pohybový rozsah, pohybovou koordinaci, ohebnost, uvolnění strnulých partií a správné držení těla. Usiluje o kultivaci pohybu každého žáka a vede k dovednosti využívat pohyb jako způsob vyjadřování svých emocí. Výuka tance koreluje i s hudebním a výtvarným uměním, přispívá k rozvoji rytmiky, kompozice, barevného cítění, hudebnosti apod.

Prohlubováním pohybové kultury podpoří nejenom zdravý tělesný vývoj dětí, ale současně představuje žádoucí způsob smysluplného naplnění volného času. Samozřejmostí je pěstování správných návyků komunikace a společenského chování.

Přípravná taneční výuka: je organizována pro děti, které dosáhly pěti a šesti let věku, jde tedy o období před nástupem do prvního ročníku základního studia. Jejím úkolem je kultivace přirozeného dětského projevu formou hravých cvičení, nácviků a pohybových her.

 


 

Základní umělecká škola Kostka vyhlašuje  přijímací zkoušky do přípravného studia a 1.ročníku pro školní rok 2018/2019 do oborů hudební, výtvarný, taneční a literárně-dramatický.

Pro koho je přípravné studium určeno?

Pro děti, které k 1.9.2018 dovrší 5 let je přípravné studium dvouleté nebo od 6 let (přípravné studium jednoleté).

Pro koho je určeno studium 1. ročníku?

Pro žáky, kteří budou k 1.9.2018 ve věku 7 let a více.

Co obsahuje přijímací zkouška?

Taneční obor: učitel bude zjišťovat fyzické, pohybové, taneční a rytmické předpoklady. Doporučujeme přinést sportovní oděv.

 

Ročník

Pololetně Kč

Ročně Kč

Pro všechny ročníky

1 500,-

3 000,-

 

Příspěvek je třeba uhradit za I. pololetí nejpozději do 15. 09. daného školního roku a za II. pololetí do 15. 02. daného školního roku.

 

 

Podejte si přihlášku