Úvod
 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

OBECNÁ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Základní umělecká škola Kostka s.r.o. , Pod Pecníkem 1666, 755 01 Vsetín IČ: 06462600 

Je škola, jejímž zřizovatelem je PaedDr. Karel Kostka, MBA, Ph.D., Horská 1912, 755 01 Vsetín. Hlavním úkolem školy je výchova a vzdělávání žáků dle zákona č. 561/2004Sb., školský zákon.  

 

Základní umělecká škola Kostka zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, která svou platností ruší směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a návaznou legislativou České republiky, především zákonem č. 101/2000 Sb.

V rámci zajišťování svých činností provádí Základní umělecká škola Kostka, která je správcem Vašich osobních údajů, jejich zpracování zejména pro tyto účely:

1.    přijímací řízení do ZUŠ Kostka

2.    plnění smluvní povinnosti (smlouva o studiu)

3.    zajištění základního uměleckého vzdělání

4.    zapojení do soutěží a vzdělávacích programů

5.    další vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků

6.    další vzdělávání (rekvalifikace)

7.    vedení evidence adres pro zasílání pozvánek na akce školy a aktualit o školních aktivitách (koncerty, výstavy, soutěže apod.)

 

Kontaktní adresa správce

Základní umělecká škola Kostka s.r.o., Pod Pecníkem 1666, 755 01 Vsetín

IČ:                               06462600

mob:                           +420 739 775 611

email:                          info@kostka-umelecka.cz

ID datové schránky:   br4rrwt

Základní umělecká škola Kostka na základě povinnosti uložené jí obecným nařízením jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení a pro Vás je kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Lucie Vrchovská

Pod Pecníkem 1666, 755 01 Vsetín

mob:                           +420 739 775 611

 

e-mail:                         gdpr@kostka-skola.cz

 

 
GDPR_ZUŠGDPR_ZUŠ
 
 
 

Těšíme
se na vás!

 

facebook   instagram   klasifikace

 

Přijímací zkoušky

Filozofie školy

Historie školy

Školné

Přihlášení do klasifikace

Kontakty

 

 

 

 

OP JAK

       

 

 © 2018 NOWONET media, s.r.o.