Úvod
 

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

 

Základní umělecká škola Kostka vyhlašuje přijímací zkoušky do předpřípravného, přípravného a základního studia I. a II. stupně pro školní rok 2021/2022 do oborů hudební, výtvarný, literárně-dramatický a taneční. 

 

Předpřípravná umělecká výchova (PPUV)

Pro koho je určena?

Pro děti, které k 1. 9. 2021 dovrší 4 roky. Studium je jednoleté, poté děti postupují do přípravných ročníků jednotlivých oborů.

Obsah studijního zaměření:

Předpřípravná umělecká výchova je obor určený dětem 4-5 let, kteří již chtějí nahlédnout do tajů umění. Výuka je prolnuta prvky každého oboru - hudebního, tanečního, výtvarného i dramatického. Děti se formou her, písní, říkadel, společného tvoření seznamují s jednotlivými obory a nalézají tak ten pravý a vhodný pro své další studium.

 

Přípravná výchova (hudební, taneční, výtvarná, literárně-dramatická)

Pro koho je přípravné studium určeno?

Pro děti, které k 1. 9. 2021 dovrší 5 let věku, je přípravné studium dvouleté. Od dovršení 6 let je přípravné studium jednoleté.

 

Studium I. a II. stupně (hudební, taneční, výtvarné, literárně-dramatické)

Pro koho je určeno studium I. stupně?

Pro žáky, kteří dosáhnou k 1. 9. 2021 věku 7 let a více.

Pro koho je určeno studium II. stupně? 

Pro žáky od 14 let.

 

Obory vzdělávání

Hudební obor: hra na klavír, keyboard, akordeon, housle, zobcové flétny, příčnou flétnu, klarinet, saxofon, cimbál, kytaru, elektrickou kytaru, bicí nástroje, sólový zpěv klasický, lidový a populární, sborový zpěv.

Dle zájmu ze stran uchazečů jsme připraveni rozšířit výuku v oblastech:

Hudební obor: žesťové nástroje, kontrabas a basová kytara.

Výtvarný obor: výtvarná tvorba, počítačová grafika, keramika (výuka ve výtvarném a keramickém atelieru školy - kresba (tužka, uhel, rudka, inkoust, pastelka), malba (tempera, olej, malování na sklo), koláže (papír, textil a další materiály), barvení textilu, modelování, keramická tvorba a design.

Literárně - dramatický obor: dramatická tvorba a umělecký přednes (studium pro budoucí amatérské a profesionální divadelníky, spisovatele, dramatiky, scénáristy, žurnalisty...)

Taneční obor: klasický tanec, současný tanec, tanec na špičkách (výuka tance rozvíjející u žáků pohybový rozsah, pohybovou koordinaci, ohebnost, kultivaci pohybu, správné držení těla, společenskou komunikaci atd.)

 

Kdy a kde?

Vzhledem k současnému omezení shromažďování osob se přijímací zkoušky prezenční formou konat NEBUDOU. Přijímáme žáky do naplnění stavu, přihlášky podávejte elektronicky do konce května 2021.
Individuální konzultace k přijímacím zkouškám:

V případě vašeho zájmu o individuální přijímací zkoušky, přezkoušení schopností a dispozic vašeho dítěte, či konzultaci k průběhu studia, nás neváhejte kontaktovat na tel. 739 775 611. 

 

Těšíme se na Vás. 

 

Tým pedagogů a vedení ZUŠ Kostka ve Vsetíně.