Up To 80% Off https://www.golddual.com. you could check here rolexrolexwatches.icu. Full Article www.feelreplica.com. have a peek here fake watches on amazon. click here now https://www.buyreplikauhren.com/. Different Manufacturers best replica watches. Copy https://www.gurjanplywoodindustry.com/. offer https://richardmille.casa. these details high quality replica watches. Wiht 60% Discount luxury replica watches. more information jobswatches.com. great employmentwatches. look at this site www.deliverywatches.com. internet patek philippe replica. High-quality https://www.adomegawatches.com/. Under $200 franck muller replica. more hublot mp-05 laferrari replica india. special info holidayswatches.com. check this link right here now https://www.realestatebellross.com/. More hints loanbreitling.com.

Úvod
 

SPOLUPRÁCE A PROJEKTY

 


Šablony OP JAK

Datum realizace: 1. 9. 2022 - 31. 8. 2025 (36 měsíců)

Reg. číslo: CZ.02.02.XX/00/22_002/0003252


Aktivity realizované výzvy:

1.VII/1

Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZUŠ

1.VII/3

Inovativní vzdělávání žáků v ZUŠ

1.VII/4

Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v ZUŠ

 

Cílem OP JAK je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných příležitostech a rozvíjející potenciál každého jednotlivce, která povede k růstu konkurenceschopnosti České republiky a zlepšení životních podmínek jejích obyvatel.

 


wu.png

Výzva č. 02_18_063 - Šablony II - mimo hlavní město Praha  

Datum realizace: 1. 9. 2019 - 31. 8. 2021

Registrační číslo: CZ.02.3.68./0.0./0.0./18_063/0015788

 

Aktivity realizované výzvy:

2.VII/4

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZUŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - všechny varianty, kromě e) Inkluze

2.VII/6

Vzájemná spolupráce pedagogů ZUŠ

2.VII/12

Zapojení ICT technika do výuky v ZUŠ

2.VII/14

Projektový den ve škole

2.VII/15

Projektový den mimo školu

2.VII/16

Komunitně osvětová setkáváníCíle výzvy Šablony II

 


Další partnerské aktivity

 Spolupráce s odborníky