Up To 80% Off https://www.golddual.com. you could check here rolexrolexwatches.icu. Full Article www.feelreplica.com. have a peek here fake watches on amazon. click here now https://www.buyreplikauhren.com/. Different Manufacturers best replica watches. Copy https://www.gurjanplywoodindustry.com/. offer https://richardmille.casa. these details high quality replica watches. Wiht 60% Discount luxury replica watches. more information jobswatches.com. great employmentwatches. look at this site www.deliverywatches.com. internet patek philippe replica. High-quality https://www.adomegawatches.com/. Under $200 franck muller replica. more hublot mp-05 laferrari replica india. special info holidayswatches.com. check this link right here now https://www.realestatebellross.com/. More hints loanbreitling.com.

Úvod
 

PRONÁJEM HUDEBNÍHO NÁSTROJE

ZUŠ Kostka umožňuje žákům, kteří nemají vlastní hudební nástroj, pronájem školního nástroje na dobu určenou prostřednictvím "Nájemní smlouvy o pronájmu hudebního nástroje" za následujících podmínek:

Výše úplaty za pronájem hudebního nástroje:

Pořizovací cena Úplata za měsíc Úplata za školní rok
do 10 000 Kč   90 Kč    900 Kč
do 20 000 Kč 180 Kč 1 800 Kč
do 40 000 Kč 270 Kč 2 700 Kč
do 50 000 Kč 360 Kč 3 600 Kč
nad 50 000 Kč 450 Kč 4 500 Kč

 

Za pronájem uhradí zákonný zástupce v jednorázové platbě, a to do 30 dnů od uzavření smlouvy.

Nástroj ponecháme v pronájmu i během letních prázdnin zdarma. 

 

Kontaktní osoba: Lucie Vrchovská

Ve Vsetíně dne 1. 9. 2022