Up To 80% Off https://www.golddual.com. you could check here rolexrolexwatches.icu. Full Article www.feelreplica.com. have a peek here fake watches on amazon. click here now https://www.buyreplikauhren.com/. Different Manufacturers best replica watches. Copy https://www.gurjanplywoodindustry.com/. offer https://richardmille.casa. these details high quality replica watches. Wiht 60% Discount luxury replica watches. more information jobswatches.com. great employmentwatches. look at this site www.deliverywatches.com. internet patek philippe replica. High-quality https://www.adomegawatches.com/. Under $200 franck muller replica. more hublot mp-05 laferrari replica india. special info holidayswatches.com. check this link right here now https://www.realestatebellross.com/. More hints loanbreitling.com.

Úvod
 

ŠKOLNÉ

Podle ustanovení § 123 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších úprav a novelizací a podle § 8 odst. 1 (odst. 2 SPD) vyhlášky MŠMT č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, ředitel školy stanovuje úplatu za vzdělávání (školné) v Základní umělecké škole Kostka pro školní rok 2022/2023 následovně:

 

Hudební obor

 

Výtvarný obor

Název předmětu

Ročně Kč 

  Ročník Ročně Kč

Skupinová výuka *

3 000,-- Kč 

  Pro všechny ročníky 3 000,-- Kč

Individuální výuka

Předpřípravná umělecká výchova

3 900,-- Kč 

  Výtvarné potřeby         0,-- Kč
V ceně je již zahrnuta výuka hudební nauky (1 hodina týdně).      
       

Taneční obor


Literárně-dramatický obor

Ročník Ročně Kč

Ročník Ročně Kč
Pro všechny ročníky 3 000,-- Kč

Pro všechny ročníky 3 000,--Kč

 

 

Kontaktní osoba: Lucie Vrchovská