Úvod
 

PŘEDPŘÍPRAVNÁ UMĚLECKÁ VÝCHOVA

Pro koho je určena?

Pro děti, které k 1. 9. daného školního roku dovrší 4 let věku. Studium je jednoleté, poté děti postupují do přípravných ročníků jednotlivých oborů (hudebního, tanečního nebo výtvarného).

 

Smysl PPUV

Každá řeka je čistá u pramene a děti jsou takovým pramenem, který se pokoušíme obohatit o taje umění. Právě umění dětem pomáhá poznávat svět, vést je od reality k fantazii a tvořivosti. Vede k mentálnímu rozvoji a k zrání, a odhaluje tajemství, která dělají život pestřejší, hlubší a krásnější.

 

Obsah studijního zaměření:

Základní umělecké školství umožňuje výuku dětí až od 5 let, ale ZUŠ Kostka jde vstříc potřebám rodičů a jejich dětí. Předpřípravná umělecká výchova je obor směřovaný už pro děti ve věku 4 – 5 let, ve kterém je motivujeme a inspirujeme k nalézání a následnému rozvoji uměleckých vloh. Výuka je prolnuta prvky každého oboru – hudebního, tanečního, výtvarného i dramatického. Děti se formou her, písní, říkadel, dramatizace písní, tanečních choreografií a společného výtvarného tvoření seznamují s jednotlivými uměleckými směry a nalézají ten svůj osobitý a nejpřitažlivější, a především vhodný pro další studium.

Snadnou a srozumitelnou formou děti vedeme a zdokonalujeme v rytmice, hlasové výchově, pohybových činnostech, artikulačních cvičeních, seznamujeme je s výtvarnými technikami a formou výtvarných činností posilujeme jejich jemnou a hrubou motoriku.

V průběhu roku dětem umožňujeme navštěvovat všechny obory naší ZUŠ, aby tak měly možnost posoudit, co jim každý z nich může přinést a zda je pro ně skutečně ten pravý.

Na konci předpřípravné výchovy se sejdeme společně s rodiči a dětmi a doporučíme, jaké nadání by u dítěte bylo vhodné kultivovat a jaké by bylo nejlepší směřování jeho dalšího uměleckého rozvoje.

 

Předpřípravná umělecká výchova

Ročník Ročně Kč
Pro všechny ročníky

3 900,-- Kč

 

Příspěvek je třeba uhradit jednorázovou splátkou do 15. 8. aktuálního roku.

 

Přihlášku do Předpřípravné umělecké výchovy naleznete pod oborem hudebním

 

Podejte si přihlášku

 
 

Těšíme
se na vás!

 

facebook   instagram   klasifikace

 

Přijímací zkoušky

Filozofie školy

Historie školy

Školné

Přihlášení do klasifikace

Kontakty

 

 

 

 

OP JAK

       

 

 © 2018 NOWONET media, s.r.o.