Úvod
 

PŘEDPŘÍPRAVNÁ UMĚLECKÁ VÝCHOVA

Pro koho je určena?

Pro děti, které k 1. 9. 2021 dovrší 4 roky. Studium je jednoleté, poté děti postupují do přípravných ročníků jednotlivých oborů (hudebního, tanečního a výtvarného).

 

Smysl PPUV

Každá řeka je čistá u pramene a děti jsou takovým pramenem, který se pokoušíme obohatit o taje umění. Právě umění dětem pomáhá poznávat svět, vést je od reality k fantazii a tvořivosti. Vede k mentálnímu rozvoji a k zrání, a odhaluje tajemství, která dělají život pestřejší, hlubší a krásnější.

 

Obsah studijního zaměření:

Základní umělecké školství umožňuje výuku dětí až od 5 let, ale ZUŠ Kostka jde vstříc potřebám rodičů a jejich dětí. Předpřípravná umělecká výchova je obor směřovaný už pro děti ve věku 4 – 5 let, ve kterém je motivujeme a inspirujeme k nalézání a následnému rozvoji uměleckých vloh. Výuka je prolnuta prvky každého oboru – hudebního, tanečního, výtvarného i dramatického. Děti se formou her, písní, říkadel, dramatizace písní, tanečních choreografií a společného výtvarného tvoření seznamují s jednotlivými uměleckými směry a nalézají ten svůj osobitý a nejpřitažlivější, a především vhodný pro další studium.

Snadnou a srozumitelnou formou děti vedeme a zdokonalujeme v rytmice, hlasové výchově, pohybových činnostech, artikulačních cvičeních, seznamujeme je s výtvarnými technikami a formou výtvarných činností posilujeme jejich jemnou a hrubou motoriku.

V průběhu roku dětem umožňujeme navštěvovat všechny obory naší ZUŠ, aby tak měly možnost posoudit, co jim každý z nich může přinést a zda je pro ně skutečně ten pravý.

Na konci předpřípravné výchovy se sejdeme společně s rodiči a dětmi a doporučíme, jaké nadání by u dítěte bylo vhodné kultivovat a jaké by bylo nejlepší směřování jeho dalšího uměleckého rozvoje.

 

 

 

Předpřípravná umělěcká výchova

Ročník Ročně Kč
Pro všechny ročníky

3 000,-- Kč

 

 

Příspěvek je třeba uhradit jednorázovou splátkou do 15. 8. aktuálního roku.

V dalších letech pak vždy do 30. června školního roku předcházejícího školnímu roku, ve kterém bude žák ve studiu pokračovat. 

 

 

Podejte si přihlášku