Úvod
 

TANEČNÍ OBOR

Taneční obor (TO) působí na ZUŠ KOSTKA od jejího založení. I u nás se pracuje podle školního vzdělávacího plánu, jako na všech základních školách. Děti jsou ke studiu přijímány na základě talentových zkoušek. TO navštěvují děti od pěti do osmnácti let. Začínají v pěti a šesti letech v přípravném ročníku. Od sedmi let jsou zařazeny do 1. ročníku 1. stupně, který absolvují v sedmém ročníku absolventským vystoupením. Pak můžou pokračovat čtyři roky na 2. stupni.

Délka vyučování začíná u 1,5 vyučovací hodiny a postupně se zvyšuje až na 5 hodin týdně. V začátcích se žáci seznamují se základy tanečního pohybu a získávají obratnost. Později se učí klasickému tanci, který je vede ke správným pohybovým návykům, učí je přesnosti a vytrvalosti. V současném tanci se věnují různým stylům scénického tance, rozvíjí schopnost improvizace, hudební a estetické cítění. V tanečním oboru se vyučuje také lidový a historický tanec a žákyně se od třetího ročníku mohou věnovat tanci na špičkách.

Na závěr každého školního roku pořádáme představení v Domě kultury Vsetín pro školy a veřejnost, ve kterém se představí všichni žáci a absolventi. Na práci svých dětí se můžou rodiče podívat několikrát ročně ve dnech otevřených dveří. Děti se účastní přehlídek, soutěží a vystupují na mnoha kulturních akcích ve Vsetíně i dalších městech. Součástí náplně tanečního oboru jsou také zájezdy do divadel na taneční a baletní představení ve Zlíně, Olomouci, Ostravě i Brně.

Cílem učitelů je naučit děti novým dovednostem, vytrvalosti a odpovědnosti při práci na společném díle, rozvíjet jejich kulturní rozhled a hlavně, přinést jim do života radost z tance a pohybu a také nová přátelství.

Přípravná taneční výuka: je organizována pro děti, které dosáhly pěti a šesti let věku, jde tedy o období před nástupem do prvního ročníku základního studia. Jejím úkolem je kultivace přirozeného dětského projevu formou hravých cvičení, nácviků a pohybových her.

 


 

Základní umělecká škola Kostka vyhlašuje  přijímací zkoušky do přípravného studia a základního studia I. a II. stupně pro školní rok 2024/2025 do oborů hudební, výtvarný a taneční.

Pro koho je přípravné studium určeno?

Pro děti, které k 1.9. dovrší 5 let je přípravné studium dvouleté nebo od 6 let (přípravné studium jednoleté).

Pro koho je určeno studium I. stupně?

Pro žáky, kteří budou k 1.9. ve věku 7 let a více.

Pro koho je určeno studium II. stupně? 

Pro žáky od 14 let

Co obsahuje přijímací zkouška?

Taneční obor: učitel bude zjišťovat fyzické, pohybové, taneční a rytmické předpoklady. Doporučujeme přinést sportovní oděv.

 

Taneční obor

Ročník Ročně Kč
Pro všechny ročníky 3 000,-- Kč

 

Příspěvek je třeba uhradit jednorázovou splátkou do 15. 8. aktuálního roku. 

 

Podejte si přihlášku


 
 

Těšíme
se na vás!

 

facebook   instagram   klasifikace

 

Přijímací zkoušky

Filozofie školy

Historie školy

Školné

Přihlášení do klasifikace

Kontakty

 

 

 

 

OP JAK

       

 

 © 2018 NOWONET media, s.r.o.