Up To 80% Off https://www.golddual.com. you could check here rolexrolexwatches.icu. Full Article www.feelreplica.com. have a peek here fake watches on amazon. click here now https://www.buyreplikauhren.com/. Different Manufacturers best replica watches. Copy https://www.gurjanplywoodindustry.com/. offer https://richardmille.casa. these details high quality replica watches. Wiht 60% Discount luxury replica watches. more information jobswatches.com. great employmentwatches. look at this site www.deliverywatches.com. internet patek philippe replica. High-quality https://www.adomegawatches.com/. Under $200 franck muller replica. more hublot mp-05 laferrari replica india. special info holidayswatches.com. check this link right here now https://www.realestatebellross.com/. More hints loanbreitling.com.

Úvod
 

TANEČNÍ OBOR

Taneční obor (TO) působí na ZUŠ KOSTKA od jejího založení. I u nás se pracuje podle školního vzdělávacího plánu, jako na všech základních školách. Děti jsou ke studiu přijímány na základě talentových zkoušek. TO navštěvují děti od pěti do osmnácti let. Začínají v pěti a šesti letech v přípravném ročníku. Od sedmi let jsou zařazeny do 1. ročníku 1. stupně, který absolvují v sedmém ročníku absolventským vystoupením. Pak můžou pokračovat čtyři roky na 2. stupni.

Délka vyučování začíná u 1,5 vyučovací hodiny a postupně se zvyšuje až na 5 hodin týdně. V začátcích se žáci seznamují se základy tanečního pohybu a získávají obratnost. Později se učí klasickému tanci, který je vede ke správným pohybovým návykům, učí je přesnosti a vytrvalosti. V současném tanci se věnují různým stylům scénického tance, rozvíjí schopnost improvizace, hudební a estetické cítění. V tanečním oboru se vyučuje také lidový a historický tanec a žákyně se od třetího ročníku mohou věnovat tanci na špičkách.

 Na závěr každého školního roku pořádáme představení v Kulturním domě ve Vsetíně pro školy a veřejnost, ve kterém se představí všichni žáci a absolventi. Na práci svých dětí se můžou rodiče podívat několikrát ročně ve dnech otevřených dveří. Děti se účastní přehlídek, soutěží a vystupují na mnoha kulturních akcích ve Vsetíně i dalších městech. Součástí náplně tanečního oboru jsou také zájezdy do divadel na taneční a baletní představení ve Zlíně, Olomouci, Ostravě i Brně.

Cílem učitelů je naučit děti novým dovednostem, vytrvalosti a odpovědnosti při práci na společném díle, rozvíjet jejich kulturní rozhled a hlavně, přinést jim do života radost z tance a pohybu a také nová přátelství.

Stejně jako v jiných oblastech přinesla pandemická situace spojená s onemocněním Covid 19 i do naší práce mnoho výzev. Vypořádáváme se s nimi v distanční výuce, v online hodinách, které probíhají ve všech ročnících a předmětech. Žáci doma pracují při videonahrávkách, které pro ně učitelé připravují a vyhledávají, věnují se teoretickým předmětům, hudební rytmice, historii a vývoji tance a sledují doporučená díla z tanečního umění. Pracují také na vlastní tvorbě.

Věříme, že až se situace zlepší a děti opět začnou navštěvovat prezenční výuku, budeme mít kde navázat. Především se těšíme, až budeme moci pokračovat v přípravě a nácviku nových tanečních čísel a budeme se s dětmi a jejich výkony opět moci prezentovat na veřejných vystoupeních. 

Přípravná taneční výuka: je organizována pro děti, které dosáhly pěti a šesti let věku, jde tedy o období před nástupem do prvního ročníku základního studia. Jejím úkolem je kultivace přirozeného dětského projevu formou hravých cvičení, nácviků a pohybových her.

 

 


 

 

Základní umělecká škola Kostka vyhlašuje  přijímací zkoušky do přípravného studia a základního studia I. a II. stupně pro školní rok 2022/2023 do oborů hudební, výtvarný, taneční a literárně-dramatický.

Pro koho je přípravné studium určeno?

Pro děti, které k 1.9. dovrší 5 let je přípravné studium dvouleté nebo od 6 let (přípravné studium jednoleté).

Pro koho je určeno studium I. stupně?

Pro žáky, kteří budou k 1.9. ve věku 7 let a více.

Pro koho je určeno studium II. stupně? 

Pro žáky od 14 let

Co obsahuje přijímací zkouška?

Taneční obor: učitel bude zjišťovat fyzické, pohybové, taneční a rytmické předpoklady. Doporučujeme přinést sportovní oděv.

 

 

Taneční obor

Ročník Ročně Kč
Pro všechny ročníky 3 000,-- Kč

 

Příspěvek je třeba uhradit jednorázovou splátkou do 15. 8. aktuálního roku. 

V dalších letech pak vždy do 30. června školního roku předcházejícího školnímu roku, ve kterém bude žák ve studiu pokračovat. 

 

 

 

 

Podejte si přihlášku